Đầu đọc phụ FR1200

 
 
 

Đầu đọc phụ FR1200
Xuất xứ: Ronand Jack - Malaysia
 - Đặc Tính kỹ thuật:
- Kết nối với Model F18
- Mắt đọc cảm biến quang học: Optical
- Đọc vân tay và thẻ
- Thời gian xác nhận vân tay: ~ 1 giây