Đầu dò chuyển động Guardsman GS-3302

 
 
 

 Bộ phận kiểm soát chuyển động sẽ phát hiện khi có Người vào Nhà, 

 Cửa Hàng, Nơi Đậu Xe, ..... đồng thời kích hoạt bộ phận chuông
Chuông có thể đặt cách xa bộ phần dò cửa tối đa 30m.