Quy định và hình thức thanh toán

Tài khoản thanh toán
Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietcombank
Tên chủ TK: Công ty tnhh phát triển công nghệ nam sơn
Số Tài khoản: 0351 001 001 505

Các tin khác